فیلم معرفی محصول پر بار

برداشت گردو از رقم تاج سولدوز 3 ​

محصول گردو از یک درخت گردو رقم تاج سولدو 3 همراه با فیلم معرفی می کنیم:

80 کیلوگرم گردوی خشک با مغز 57% در این فیلم برای شما ارائه گردیده است. برای توضیحات بیشتر فیلم را مشاهده کنید.

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره تلفن های موجود در سایت تماس بگیرید.