نهال گردو رقم دیر برگ ده سولدوز​

نهال گردو رقم دیر برگ ده سولدوز​

نهال های با کیفیت گردو رقم دیر برگ ده سولدوز

این رقم بر خلاف چندلر و فرنور زود خزان است یعنی سرمای پاییزی اسیبی نخواهد زد و برای مناطق با سرمای بسیار سخت زمستان مقاوم است

نکته مهم : 6 تن گردو با مغز 65 درصد یعنی 4 تن مغز گردو در حالی که چندلر با 3 تن گردو با مغز 47 درصد 1.5 تن مغز خواهد داشت خود قضاوت کنید درآمد 150 ملیونی چندلر و فرنور یا 400 ملیونی دیر برگ ده HBsulduz

گالری عکس های نهال گردو دیر برگ ده