نهال گردو رقم دیر برگ ده سولدوز​

نهال گردو رقم دیر برگ ده سولدوز​

 • باردهی لترال صد درصد
 • خود گردافشان
 • درصد مغز بالای 65
 • برگ دهی همزمان با پدروی امریکا
 • میوه متوسط 10 تا 12 گرم
 • خیلی پر بار
 • زود خزان
 • باردهی دو برابر چندلر
 • مغز جدا

نهال های با کیفیت گردو رقم دیر برگ ده سولدوز

 • رقمHB sulduz زمان برگ دهی همزمان با پدرو امریکایی دارد
 • هیچ یک از دیر برگ ده های موجود خصوصیت خود گردافشانی ندارند اماHBsulduz خود گردافشان است
 • از نظر باردهی جانبی صد درصد میباشد یعنی بسیار پربار تا جایی که دو برابر رقم دیر برگ ده چندلر تناژ دارد
 • در حالی تناژ بالا میدهد دارای میوه ای با کیفیت با درصد مغز بالای 65 میباشد که رقمی مثل چندلر و فرنور زیر 47 میباشند

این رقم بر خلاف چندلر و فرنور زود خزان است یعنی سرمای پاییزی اسیبی نخواهد زد و برای مناطق با سرمای بسیار سخت زمستان مقاوم است

نکته مهم : 6 تن گردو با مغز 65 درصد یعنی 4 تن مغز گردو در حالی که چندلر با 3 تن گردو با مغز 47 درصد 1.5 تن مغز خواهد داشت خود قضاوت کنید درآمد 150 ملیونی چندلر و فرنور یا 400 ملیونی دیر برگ ده HBsulduz

گالری عکس های نهال گردو دیر برگ ده