خرید نهال گردو

مرجع تخصصی نهال گردو گروه اچ بی سولدوز (HBSulduz)
09142080623

مقالات اخیر

مهم ترین خصوصیاتی که یک درخت گردو باید داشته باشد

مغز گردو

درصد مغز بالا و درشتی و بازار پسندی محصول

نهال

گردافشانی

خود گردافشانی و بکرزایی برای نگهداری محصول و عدم ریزش آن

گردو

باردهی

بسیار پر باری و تناژ بالا و مقاومت در برابر سرما و دیر برگ دهی

سوپر استار های گردوی ایرانی HBSulduz

خودتان قضاوت کنید سوپر استار ایرانی یا ارقام خارجی

در مورد باغ گردو مخصوصا ارقام برتر مثل hbها که غالبا باردهی صد در صد لترال دارند باردهی درختان در حجم شاخه ها (متر مکعب) میباشد. و مهم ترین فاکتور برای باغدار زود بازدهی و رسیدن به پیک محصول دهی است و این عمل با کشت سنتی باغ صورت نخواهد پذیرفت و باید با الگوهای روز و تراکم کشت متناسب با نوع ارقام انجام بگیرد. (در کاشت سنتی برای ارقام بذری مثل تویسرکان کاشت 10 در 10 تا 15 در 15 فقط اقتصادی خواهد بود چون فقط باردهی ترمینال دارند و برگ دهی بسیار بالایی خواهند داشت ) ارقام hbمثل hb65 یک درخت 11 ساله ان بالای 25 کیلوگرم محصول خواهد داشت که ما در یک باغ 11 ساله میتوانیم بالای 330 درخت که هر کدام 25 کیلو گرم محصول میدهد داشته باشیم که بالای 8 تن محصول خواهد بود. اما همین رقم را با الگوی گردوی بذری سنتی مثل تویسرکان کار کنیم 45 درخت خواهیم داشت که هر کدام 25 کیلوگرم محصول میدهد و تولید باغ ما به عدد ناچیز یک تن در هکتار خواهد رسید

گردو

1- پربارده

بسیار پر بار که در صورت رسیدگی مناسب بالای 10 تن محصول میدهند

نهال

2- عدم ریزش میوه

خود گردافشان و عدم نیاز به گردافشان هستند و اصلا ریزش میوه ندارند

نهال گردو

3- محصولی با مغز درشت

محصولی درشت و با کیفیت با درصد مغز 60 تا 80 درصد دارند

نهال

4- انواع ارقام

زود برگ ده و متوسط برگ ده و دیر برگ ده هستند که دیربرگ ده ها اغلب خصوصیت باردهی بعد سرمای بهاره دارند.

ارقام خارجی نهال گردو

نهال های زیادی در بازار موجود می باشد که به چندتا از ویژگی هایشان می پردازیم

1- متوسط بار که در مهد خودشان زیر 3 تن محصول میدهند

2- خود گردافشان نیستند و وابسته به درخت گرده دهنده هستند و تا 50 درصد ریزش محصول دارند

3- درصد مغز پایین دارند و بازار پسند نیستند. درصد مغز انها زیر 48 درصد است

4- دیر برگ ده هستند

باغدار وقتی یک رقم خارجی را با تبلیغات غیر علمی خرید میکند اولویت بندی خصوصیات انها اینگونه است. بهتره خوب تصمیم بگیرند

احداث باغ گردوی پیوندی از دیر برگ ده HBsulduz یک رقم بسیار متفاوت و بینظیر خصوصیات این رقم را بیشتر بشناسیم

1- رقم HB sulduz زمان برگ دهی همزمان با پدرو امریکایی دارد.

2- هیچ یک از دیر برگ ده های موجود خصوصیت خود گردافشانی ندارند اما HBsulduz خود گردافشان است

3- از نظر باردهی جانبی صد درصد میباشد یعنی بسیار پربار تا جایی که دو برابر رقم دیر برگ ده چندلر تناژ دارد

4- در حالی تناژ بالا میدهد دارای میوه ای با کیفیت با درصد مغز بالای 65 میباشد که رقمی مثل چندلر و فرنور زیر 47 میباشند

این رقم بر خلاف چندلر و فرنور زود خزان است یعنی سرمای پاییزی اسیبی نخواهد زد و برای مناطق با سرمای بسیار سخت زمستان مقاوم است

نکته مهم : 6 تن گردو با مغز 65 درصد یعنی 4 تن مغز گردو

در حالی که چندلر با 3 تن گردو با مغز 47 درصد 1.5 تن مغز خواهد داشت

خود قضاوت کنید درامد 150 ملیونی چندلر و فرنور یا 400 ملیونی دیر برگ ده HBsulduz

انواع نهال گردو

برخی از کارهای انجام شده توسط گروه ما

نهال گردو رقم تاج سولدوز
12 اردیبهشت 1399

نهال گردو رقم تاج سولدوز

نهال گردو رقم HBSulduz 64
12 اردیبهشت 1399

نهال گردو رقم HBSulduz 64