نهال گردو رقم HBSulduz 1

نهال گردو رقم HBSulduz 1

این رقم یکی از برترین ارقامی هستش که این چند ساله نمایش خوبی از خود به جای گذاشته. رقمی بسیار پر بار با میوه ای با کیفیت و درصد مغز بالا. این رقم خود گردافشانی بوده و به هیچ عنوان درصدی ریزش میوه ندارد اگر دنبال تناژ رویایی از باغ خود هستید ارقام HB متعلق به جواد حاجی زاده شما را به این آرزو میرساند

گالری محصول HBSulduz 1