نهال گردو رقم HBSulduz 1

نهال گردو رقم HBSulduz 1

  • باردهی لترال صد درصد
  • خود گردافشان
  • درصد مغز بالای 65
  • وزن میوه 12گرم
  • بخاطر تاج کوچک فاصله کاشت 6در 4توصیه میشود و برای هر هکتار 400 نهال کشت میشود و هر نهال اینده 20کیلوگرم محصول خشک خواهد داشت یعنی 8 تن در هکتار
  • قدرت زایش بسیار بالا و توجیه اقتصادی برای باغ زود بازده

این رقم یکی از برترین ارقامی هستش که این چند ساله نمایش خوبی از خود به جای گذاشته. رقمی بسیار پر بار با میوه ای با کیفیت و درصد مغز بالا. این رقم خود گردافشانی بوده و به هیچ عنوان درصدی ریزش میوه ندارد اگر دنبال تناژ رویایی از باغ خود هستید ارقام HB متعلق به جواد حاجی زاده شما را به این آرزو میرساند

گالری محصول HBSulduz 1