– در مناطق جلگه ای شمال کشور چه باغ گردویی بکاریم که تجاری شود؟

– آیا کشت گردو در این مناطق توجیه اقتصادی دارد؟

– درآمد یک هکتار از شالیزار در طول سال در این مناطق چقدر است؟ (بر طبق برآورد سال ۴۰۰ که پر درامدترین سال شالیکاری بود متوسط هر هکتار ۹۰ تا ۱۰۰ ملیون درآمد داشت)

– درآمد یک هکتار کلزا و سویا در طول سال چقدر است؟ (در مقابل شالیکاری خیلی ناچیز)

مهم ترین چالش های مناطق جلگه ای برای کاشت گردو چیست؟

۱- تامین نیاز سرمایی درخت گردو قبل از فصل بهار
۲- گردوی مقاوم به آفات و بیماری های قارچی
۳- داشتن درختانی با محصول خیلی زیاد
۴- داشتن کیفیت محصول بالا و سایز استاندارد و درصد مغز بالا
۵- عدم سیاه شدن مغز گردو قبل فصل برداشت محصول بخاطر رطوبت بالا

با توجه به نکات بالا در مناطق ارتفاع از سطح دریای پایین در مناطق شمال گردوهای بذری محلی نتیجه منفی خواهد داد.
گردو های بذری ژنوتیپ برتر نتیجه منفی خواهد داد. (در مناطق کوهستانی و سرد اکثریت این گردو ها مغز با کیفیت متوسط و خوب دارند اما در مناطق جلگه ای از بین ده ها درخت تک درخت ها کیفیت مغز متوسط به بالا از لحاظ رنگ مغز گردو میدهند)
گردو های دیر برگ ده نتیجه منفی خواهد داد. (نیازی به کشت گردوی دیر برگ بخاطر عدم داشتن سرمای بهاره نیست)
با توجه به مطالب بالا در مناطق جلگه ای شمال کشور حتما باید گردوی پیوندی از ارقام خاصی کشت شود.

ما در مجموعه گردوی سولدوز با تحقیقاتی که انجام دادیم چند رقم خوب را از بین صد ها گردوی برتر انتخاب کردیم تا بهترین راندمان را از لحاظ پرباری و کیفیت محصول در این مناطق داشته باشیم:

۱- رقم تاج ۳
۲- رقم آلتین
۳- رقم HB7

توجیه اقتصادی گردو در این مناطق :

اگر از رقمی مثل تاج ۳ یک هکتار باغ مثمر داشته باشیم ما سالیانه ۵ تن گردوی خشک خواهیم داشت و درآمد فروش این گردو به صورت زیر خواهد بود:

۱- در صورتی که گردوی کاملا درجه یک برداشت کنیم هر کیلو حداقل به قیمت ۱۳۰ هزار تومان فروش خواهد رفت و ما درآمدی معادل ۶۵۰ ملیون خواهیم داشت که ۵۰ ملیون آنرا برای هزینه های جاری در طول سال در نظر میگیریم.(درآمد ۶ برابری نسبت به شالیکاری)


۲- در صورتی که مغز گردو رنگ بگیرد و درجه ۲ شود هر کیلو از این گردو را ۹۰ هزار تومان در نظر میگیریم و درآمدی معادل ۴۵۰ ملیون تومان خواهیم داشت که ۵۰ ملیون آنرا برای هزینه های جاری طول سال در نظر میگیریم. (درآمد ۴ برابری نسبت به شالیکاری)
با همه این توصیفات مصرف آب هم چند برابر کاهش خواهد یافت.