جلوگیری از سرمازدگی درختان با روش ابتکاری جواد حاجی زاده

با هزینه کمتر و قابل اجرا که بر روی همه درختان از جمله گردو


نهال گردو

رنگ پاشی جهت جلوگیری از سرمازدگی درختان
دیر از خواب بیدار شدن درختان

از انجا که درختان میوه و جوانه های درخت برای شروع سال جدید از شکوفه و گل دادن بعد از سرمای زمستان نیاز به دریافت میزانی از گرما هستند.

این پروسه بیش از یک ماه طول میکشد تا جوانه های درخت بعد از کسب گرما غنچه کنند و بعضی از سال ها این دوره گرما زودتر شروع می شود

بعد از جوانه، درخت در ناهنجاری های هوایی اوایل بهار جوانه های درخت با سرمازدگی آسیب می بیند.

ما برای جلوگیری از سرمازدگی درختان ابتدا روش خود را بر روی درختان گردو شروع کردیم.

بعضی از سال ها این دوره گرما زودتر شروع می شود و بعد از جوانه،

درخت در ناهنجاری های هوایی اوایل بهار جوانه های درخت با سرمازدگی آسیب می بیند.

نیاز گرمایی جوانه و شاخه های درخت با ۳ روش انتقال حرارت جابجایی و هر سانش و تشعشع خورشیدی حاصل می شود.

تفاوت درختی که در ارتفاع ۱۳۰۰ متری و ۲۰۰۰ متری در دریافت انرژی حرارتی جابجایی در محیط اطراف هستش

بصورتی که با این اختلاف دریافت در انرژی درخت گردویی که در ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر است تا ۱۰ روز دیرتر بیدار می شود.

ما با علم به این مطلب برای درخت محدودیت در دریافت حرارت ایجاد میکنیم

برای این کار ابتدا هر جوانه یا قسمت از درخت را یک سلول خورشیدی در نظر میگیریم

که تشعشع خورشیدی را با یک ضریب دریافتی جذب می کند.

درحالی که این ضریب جذب در رنگ سیاه ماکسیمم هست و رنگ سفید براق مینیمم.

میدانیم که سلول خورشیدی با رنگ سیاه اگر مقداری از انرژی را در مدت بیست روز ذخیره کند

این مقدار جذب شده را با سلولی با رنگ سفید دو برابر زمان خواهد برد.

(ضریب جذب تشعشعی رنگ سفید 0/2 و رنگ خاکستری 0/75 می باشد)

یعنی شاخه و جوانه درخت با رنگ خاکستری اگر برای سبز شدن خود مقدار حرارت جذبی خود را در طی بیست روز جمع کند،

همین پروسه با رنگ سفید بیش از ۳۵ روز زمان خواهد برد.

برای این کار از ارزانترین و کم آسیب ترین ماده ای که در اختیار داشتیم استفاده کردیم
محلول رنگ پلاستیکی و آب و… را با سمپاش روی درخت پاشیدیم

این محلول رنگی به مرور از ده اسفند تا ۱۰ فروردین با تشعشع و باران و… از روی درختان پاک می شود

و در فصل رویش درختان مشکلی برای تنفس و سبز شدن جوانه های درختان ما ایجاد نخواهد شد.

ما با این روش جهت جلوگیری از سرمازدگی درختان زمان بیداری درختان خود را تا دو هفته عقب میندازیم.

هزینه این کار برای هر هکتار باغ مثمر گردویی که بالای دویست میلیون درآمد می دهد زیر ۵ میلیون خواهد بود.

خواندن این مقاله در کانال خبری عصر سولدوز