در حال حاضر ما روش کاشت پایه را حذف و فقط بر روی تولید نهال پیوندی کار می کنیم.

شرایط احداث باغ گردو پیوندی ارقام برتر حاجی زاده (HBsulduz پر بارترین و اقتصادی ترین ارقام گردوی جهان) برای سال 99

1- تحویل پایه گردوی دو ساله جهت کاشت در زمین و سپس پیوند در محل باغ احداثی.
نسبت به نوع رقم قیمت ها از 100 تا 200 هزار تومان خواهد بود و حداقل 70 درصد هزینه موقع عقد قرار داد دریافت میشود.

2- تحویل پایه گردوی دو ساله جهت کاشت در زمین و پیش فروش پیوندک از ارقام HBsulduz.
هزینه تمام شده برای هر نهال همراه پیوندک های آن 50 تا 70هزار تومان خواهد بود و کل هزینه نقد دریافت میشود. (موقع آماده شدن شرایط پیوند نهال ها عملیات پیوند زنی با آموزش به باغدار توسط خود باغدار انجام خواهد گرفت)

3- تحویل پایه گردوی دو ساله به باغدار و فقط دریافت هزینه پایه که قیمت ها همه جا یکسان است.
هیچ قرار دادی عقد نمیشود و در زمان پیوند نسبت به نرخ روز عملیات پیوند زنی انجام میگیرد یا نسبت به نرخ روز پیوندک فروخته میشود.

لذا با این 3روش قصد داریم هر کسی نسبت به توانایی مالی خود و وقتی که میتواند هزینه کند بتواند باغ مورد نظرش را احداث کند.

شرایط احداث باغ گردو

شرایط احداث باغ گردو
نمونه نهال پیوندی

نکته 1: حداقل قرار داد برای 300 نهال خواهد بود.

نکته 2: پایه های گردو بعد کاشت در محل باغ باید رسیدگی مناسب طبق شرایط زمین مورد نظر از لحاظ ابیاری صورت پذیرد و موقع پیوند نهال امادگی پذیرش پیوند را داشته باشد. در صورت رسیدگی مناسب یک سال بعد از کاشت و دوره رشد درخت پیوند زنی صورت میگیرد.

نکته 3: هیچ فرقی بین پیوند در سال دوم یا سوم از کاشت برای رشد تاج درخت نخواهد بود و مهم قوی تر شدن پایه در محل باغ احداثی است.

نکته 4: ارقام گردو HB بهترین گردو برای مناطق سردسیر میباشد چرا که بیش از 10 سال مراحل اقتصادی خود را در مناطق سردسیر ایران نشان داده است و کاشت پایه و در ادامه پیوند زدن بهترین روش احداث باغ گردو است. با وجود اینکه هزینه اجرا برای گروه گردو HB سنگین میشود اما تمام نگرانی های باغدار را از نوع رقمی که برای باغش پیوند میخورد را رفع میکند.

خرید نهال گردو و ارسال به نقاط مختلف کشور