دوستان برای احداث باغ گردو هیچوقت گول چند نکته مهم رو نخورید:

همه این موارد زمانی برای ما مهم خواهد بود که نتیجه نهایی کار را داشته باشیم.
شما این را در نظر بگیرید که خشک بار یا قنادی از شما چند تن مغز گردو سفارش داده است.
این بار نظرتان کلا به همه ساختار ها عوض خواهد شد، در صورتی که اگر از یک هکتار باغ با 4 تن گردوی خشک، یک و نیم تن مغز (بخاطر درصد پایین مغز) درمقابل همزمان از باغ دیگری از 4 تن گردوی خشک باغ یک هکتاری 3 تن مغز گردو بدهد.

تفاوت در چی هست؟
تناژ گردوی خشک هر دو باغ یکی است و عکس و ظواهر درختان یکی هست اما وقتی به برداشت مغز محصولات می رسیم تناژ باغ دوم دو برابر باغ اولی می شود و درآمد دو برابر می شود.
این نکات مهم احداث باغ گردو هست که اکثر نهال کاران و محققان در کشور و در نهایت باغداران از آن غافل می شوند و جبران ناپذیر است.

برای روشن شدن مطلب چند نکات مهم احداث باغ گردو را بررسی کنید: 👇👇👇👇

گردو دیر گل است اما بخاطر اقلیم اب و هوایی اغلب مناطق توجیح اقتصادی ندارد.

گردو خیلی پر بار اما ریز، توجیح اقتصادی ندارد☠️☠️ ☠️ و جزو ارقام نمی باشد.

گردو خیلی درشت است اما مغز را در رده گردو های تجاری پر نمیکند ☠️☠️☠️ با وجود اینکه بین پر بار ترین گردوهای شناخته شده ایران درشترین آنهاست اما بین ارقام اصلی HBsulduz حذف کردیم

بی خود نیست که مجموعه HB Sulduz بیش از یک دهه زمان را صرف تحقیقات در مورد شناخت ارقام خود جهت انتخاب بهترین آنها را برای احداث باغ گردو شما می کند.